Advies bij probleemgedrag

Elk gedrag van de hond wat de eigenaar of zijn omgeving ervaart als een probleem kan hier besproken worden.  Sommige mensen vinden het namelijk geen probleem dat de hond putten graaft in de tuin, andere eigenaars willen hun tuin graag houden in oorspronkelijke staat en ervaren het graven van de hond als een probleemgedrag.

Vooraleer een correct advies kan uitgewerkt worden dient er een nauwkeurig gedragsonderzoek plaats te vinden van je hond. Dit gebeurt aan de hand van een eerste gesprek dat één tot twee uren in beslag kan nemen afhankelijk van de ernst van het probleemgedrag.

Tijdens dit eerste gesprek worden allerlei vragen gesteld om inzicht te krijgen in het probleemgedrag en de onderliggende oorzaak ervan. Uiteindelijk wordt er een diagnose bepaald. Indien we een vermoeden hebben van pathologie bij de hond (ziektebeeld in de hersenen of lichaam) werk ik nauw samen met jullie dierenarts.

In dit eerste gesprek ga ik jullie ook een duidelijke prognose uitleggen. Met andere woorden, is het probleemgedrag bij deze hond volledig op te lossen of in welke mate is het te verbeteren? Vaak dienen er slechts enkele eenvoudige maatregelen genomen te worden en is er na dit eerste gesprek geen verdere therapie nodig. Het probleem is dan opgelost met één enkele sessie.

Soms zijn opvolgingssessies noodzakelijk om de hond een ander gedrag aan te leren. Je kiest zelf natuurlijk of je verder wenst begeleid te worden of niet. We overleggen samen hoeveel sessies nodig zullen zijn.

Van elke gedragsconsultatie wordt een duidelijk verslag opgemaakt dat je enkele dagen nadien toegestuurd krijgt. Mits jouw goedkeuring, wordt dit verslag tevens naar je dierenarts verzonden. In het verslag kan je nog eens nalezen wat de concrete adviezen waren.

Ik sta ervoor gekend dat ik de eigenaars stap voor stap motiveer en begeleid met hun hond. Bovendien werk ik met eenvoudige technieken die praktisch ook haalbaar zijn. 

Heeft je hond een gedragsprobleem? Neem dan even contact met me op.